Buwan Ng Wika 2017 Program

Buwan Ng Wika 2017
Theme: "Filipino: Wikang Mapagbago.."
Date: August 26, 2017 @1PM
Venue: Talibon Montessori School Inc.

P A L A T U N T U N A N

I. Pambansang Awit at Awit sa Bohol
- Lene Irish T. Renegado, Ika-6 na Baitang

II. Panalangin - Piniling mga Mag-aaral

III. Pambungad na Mensahe at Pagbati
- Eugene Reco A. Dungog, Ika-4 na Baitang

IV. Mensahe
- Kagalang-galang Inocencio Gurrea,
Brgy. Kapitan ng San Jose, Talibon

V. Panimulang Bilang
- Mga Kalahok sa Tagisan sa Tula at Awit
  • Pagpapakilala sa mga Kalahok at mga Hurado
  • Paglalahad ng bawat Antas
  • Katutubong Sayaw - CASA 1-3 - Bb. Mary Grace e. Mallari at Gng. Doris L. Baconawa, Tagapagturo
  • Katutubong Sayaw - Una at Ikalawang Baitang - Bb. Julie Mae A. Cepedoza, Tagapagturo
  • Mensahe - G. Alfie M. Ardillo, TMSI Consultant
  • Katutubong Sayaw - Ikatlo at Ikaapat na Baitang - Bb. Judy Ann C. Ramirez, Tagapagturo
  • Katutubong Sayaw - Ikalima at Ikaanim na Baitang - G. Glenton M. Dumayac, Tagapagturo
VI. Paligsahan sa Awit

VII. Patimpalak sa Tula

VIII. Pamukaw na Bilang - Hannah S. Santillan (Ika-5 na Baitang) at Jayveeh Ian C. Item (Ika-6 na Baitang)

IX. Paggawad ng Gantimpala sa mga Nagwagi - G. Alfie M. Ardillo

X. Pangwakas na Pananalita - Gng. Filomena R. Del Rosario, Punong Guro

XI. Awit sa Lahat - Ako ay Pilipino - Pinangunahan ni Bb. Julie Mae A. Cepedoza

Mga tagapagpalatuntunan: Bb. Mary Grace E. Mallari at G. Glenton M. Dumayac
                      
PAGKILALA
Sa ngalan ng Talibon Montessori School
Incorporated, ang Lupon ng mga Direktor,
School Administrators, Teaching Staff,
PTA Officials at mga magulang, ay nais magpahayag ng
aming taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na
buong pusong sumuporta para sa tagumpay ng ating programa.

Sana ang inyong napakadakila at walang humpay na
suporta ay hindi magwawakas magpakailanman
para sa katuparan ng ating mga misyon,
pananaw at layunin para sa pag-unlad ng ating paaralan
at para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral.

Pagpalain sana kayo ng Diyos!