O Inay by Filomena R. Del Rosario


TMSI Kindergarten pupils.

Inay, Inay ng buhay ko.
Isisigaw ko sa buong mundo.
Pag-ibig mo’y walang makatalo.
Isisigaw ko sa buong mundo.
Pag-ibig mo’y walang kaparehoO Inay! Pag-ibig mo’y tulad ng batis.
Na dumadaloy sa puso ko at umaawit.
Nagbigay ligaya, buhay at kulay.
O Inay pag-ibig mo’y walang kapantay.
O Inay anong saya at tamis ang ngiti mo.
Nagpaalala, sa akin na ako ay mahal mo.
  Sa buong mundo.


O Inay para kang gintong kumikislap.
Sa puso’y nakakaalis ng lungkot at hirap.
Ang pag-ibig mo ay aking aalagaan.
Iibigin ko rin ikaw hanggang sa libingan